MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Ożarów Mazowiecki
Powrót do listy

BEZPIECZEŃSTWO W MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL

BEZPIECZEŃSTWO W MCC MAZURKAS CONFERENCE CENTRE & HOTEL

Drodzy Goście,

W ślad za rozporządzeniami Rady Ministrów precyzującymi funkcjonowanie hoteli, restauracji, przestrzeni cateringowych i konferencyjnych, zaktualizowaliśmy wewnętrzne wytyczne i zwiększyliśmy jeszcze bardziej wszelkie środki ostrożności i normy bezpieczeństwa, by móc BEZPIECZNIE pracować i gościć Państwa w naszym hotelu i restauracji George Sand oraz organizować wydarzenia i świadczyć usługi cateringowe.

Uwaga! Zapoznaj się z na bieżąco aktualizowanymi zasadami bezpieczeństwa na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w trackie epidemii COVID-19 obowiązujący w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W HOTELU

 1. Na teren hotelu mają wstęp jedynie Goście hotelowi, pracownicy i dostawcy.

 2. W hotelu jest przygotowane oddzielne wejście dla pracowników oraz dostawców.

 3. Edukujemy pracowników na temat zasad zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku szczególności z ryzykiem związanym z COVID-19.

 4. Wszelkie czynności kontrolne oraz zabiegi mycia i dezynfekcji potwierdzane są zapisami w formularzach oraz stale weryfikowane przez managerów naszej firmy.

 5. Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m) we wszystkich pomieszczeniach hotelowych i gastronomicznych.

 6. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem, oraz dezynfekuje zgodnie z instrukcją sanitarną, czynność powtarzana jest wielokrotnie w ciągu dnia.

 7. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych każdy pracownik wyposażony zostaje w maseczkę oraz rękawiczki ochronne, które zobowiązany jest nosić na swoim stanowisku pracy.

 8. Wprowadziliśmy system zmianowy, zespołowy oraz zmniejszyliśmy liczbę pracowników  przebywających w tym samym czasie we wspólnych powierzchniach hotelowych.

 9. Wszyscy pracownicy hotelu zostali przeszkoleniu pod względem procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia wirusem COVID-19.

 10. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych są ogólnodostępne dla wszystkich osób przebywających w hotelu.

 11. Na bieżąco dezynfekujemy ogólnodostępne powierzchnie hotelowe: toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury, komputery, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie.

 12. Informujemy wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z COVID-19.

 

BEZPIECZEŃSTWO W RECEPCJI

 1. Wszystkich Gości, jak zawsze witamy z uśmiechem:) jedyny dystans, jaki stosujemy do Naszych Klientów, to dystans w zachowaniu bezpiecznej odległości 1.5 m.

 2. Przy wejściu do hotelu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk dla wszystkich Gości.

 3. W recepcji hotelowej, przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jeden Gość.

 4. Recepcjonista obsługuje Gości w maseczce ochronnej

 5. W procesie rejestracji Gościa bierze udział tylko jedna osoba z obsługi hotelowej.

 6. Czas obsługi Gościa w recepcji ograniczony jest do minimum.

 7. Preferowana forma płatności za usługi to forma bezgotówkowa.

 8. Wszystkie powierzchnie recepcyjne są dezynfekowanie po zakończeniu procesu obsługi każdego Gościa, włącznie z dezynfekcją urządzeń do płatności bezgotówkowych.

 9. Wszystkie karty hotelowe dezynfekujemy każdorazowo.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA WSPÓLNYCH POWIERZCHNIACH HOTELOWYCH

 1. Regularnie i wielokrotnie powtarzana w ciągu doby jest dezynfekcja wszystkich powierzchni hotelowych, restauracyjnych, kuchennych  i w częściach wspólnych (windy, klamki, drzwi poręcze, blaty, stoły).

 2. Wszystkie łazienki hotelowe wyposażone są w środki myjące, środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk.

 3. Przestrzenie hotelowe są czyszczone przez personel wyposażony w maski ochronne, które są regularnie wymieniane.

 4. Ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych.

 5. W hotelu znajduje się regulamin hotelowy, zawierający wszystkie procedury  bezpieczeństwa związane COVID-19.

 6. Personel hotelowy jest przeszkolony i zna wszystkie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Gości  COVID-19.

 

BEZPIECZEŃSTWO W POKOJACH HOTELOWYCH

 1. Personel Housekeeping został szczegółowo przeszkolony w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa sanitarnego w hotelu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania i dezynfekcji pokoi hotelowych.

 2. Każdy pokój hotelowy jest sprzątany, wietrzony oraz dezynfekowany alkoholowym środkiem odkażającym  24 h po zakończeniu pobytu przez Gościa.

 3. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie w pokoju hotelowym, łazienka, blaty, klamki, włączniki i sterowniki urządzeń, dedykowanymi do tego środkami.

 4. Pracownicy działu Housekeeping wyposażeni są w odpowiednie, atestowane środki ochrony osobistej, noszą maseczkę, używają rękawiczek, a po wykonanej usłudze każdorazowo dezynfekują ręce.

 5. Przestrzegamy restrykcyjnie procedur sprzątania i wymiany pościeli w pokojach hotelowych: po zdjęciu brudnej pościeli, sprzątnięciu łazienki i dezynfekcji pokoju, pracownik zmienia rękawiczki aby nałożyć nową pościel i przygotować ręczniki.

 6. Prowadzimy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń.

 7. Powierzchnie wspólne tzn. blaty w toaletach, klamki, blat recepcyjny są dezynfekowane w odstępach 2 godzinnych.

 8. Zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (min. 1,5 m).

 9. Stosujemy się również do ogólnych zaleceń i procedur obowiązujących w hotelu

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG: ROOM SERVICE I CATERING ZEWNĘTRZNY

 1. Kelner świadczy usługę Room Service w masce oraz zgodnie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa sanitarnego.

 2. Rekomendujemy płatności on line lub przy użyciu karty kredytowej.

 3. Dostawa cateringu przy zastosowaniu środków ostrożności tj. w maseczkach ochronnych oraz przekazywanie produktów z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 4. Regularne stosowanie środków do dezynfekcji w pojazdach użytkowych przeznaczonych do przewożenia potraw.

 5. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy tak jak my dbają o zachowanie reżimu sanitarnego.

 6. Dbamy o standardy dostaw i stale przypominamy naszym dystrybutorom i dostawcom o obowiązujących ich zasadach dotyczących właściwego i bezpiecznego przechowywania produktów.

 

REALIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH W RESTAURACJI

 1. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem oraz dezynfekuje.

 2. Przed wejściem do Restauracji dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a goście proszeni są o dezynfekcję rąk.

 3. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych każdy pracownik nosi maseczkę.

 4. Zachowana jest bezpieczna odległość od rozmówcy ( 1,5 m).

 5. Podzielone zmiany, praca w zespołach celem zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów (wprowadzenie różnych godzin przerw).

 6. Regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z wywieszoną instrukcją przy umywalce.

 7. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, dezynfekowanie powierzchni, z którymi bezpośredni kontakt mają Goście (klamki, drzwi, poręcze, blaty).

 8. Serwis posiłków do pokoi oraz do stołów w restauracji realizowany jest przy zachowaniu bezpiecznych odległości.

 9. Przynoszenie zamówień na tacach, mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

 10. Każdorazowa dezynfekcja stolików po zakończeniu obsługi Gości przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostaje oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.

 11. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z  live cooking mogą funkcjonować jedynie z oddelegowaną osobą do obsługi tych miejsc.

 12. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce.

 13. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji restauracji, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.

 14. Instruowanie w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia u osób trzecich zakażenia koronawirusem.

 

CATERING (WESELA, PRZYJĘCIA I INNE IMPREZY )

 1. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem oraz dezynfekuje środkami do dezynfekcji, czynność jest powtarzana wielokrotnie w ciągu czasu pracy.

 2. Personel pracuje w systemie zmianowym, stosujemy system pracy w zespołach celem zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów (wprowadzenie różnych godzin przerw).

 3. Podczas wykonywania obowiązków służbowych każdy pracownik ma obowiązek nosić  maseczkę.

 4. Przed wejściem na przyjęcie dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a Goście proszeni są o dezynfekcję rąk 

 5. Serwis posiłków przez kelnerów do stołu odbywa się przy zachowaniu odstępów (1,5 m między blatami stolików).

 6. Przynoszenie zamówień na tacach, mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

 7. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z  live cooking mogą funkcjonować jedynie z oddelegowaną osobą do obsługi tych miejsc.

 8. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce.

 9. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji pomieszczeń, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.

 10. Po każdym przyjęciu odbywa się rutynowe sprzątnięcie sali (tekstylia prane są w temp . min 60º z dodatkiem detergentu i dostarczane w reżimie sanitarnym). Dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.

 11. Wydawanie posiłków z opcją odbioru własnego (specjalnie zorganizowana przestrzeń) lub dowozu się w jednorazowych, sterylnych opakowaniach. Wydawanie zamówień na ladzie, bezkontaktowe wydawanie zamówień, minimalizowanie kontaktu przy dostawie z rekomendacją płatności on line lub przy użyciu  karty kredytowej.

 12. Dowóz przy zastosowaniu środków ostrożności tj. maseczek  ochronnych oraz przekazywanie produktów z zastosowaniem bezpiecznej odległości.

 13. Regularne stosowanie  środków do dezynfekcji w pojazdach użytkowych przeznaczonych do  przewożenia potraw.

 14. Regularnie kilka razy w ciągu dnia dezynfekowane powierzchnie z którymi stykają się goście (klamki drzwi poręcze, blaty, oparcia krzeseł).

 15. Instruowanie w sprawie postępowania  na wypadek podejrzenia  u osób trzecich zakażenia koronawirusem.

 

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

 1. Wszystkie posiłki przygotowujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny określonymi w przepisach prawa przez SANEPID i zasadami HACCP.

 2. Na teren kuchni mają wstęp tylko i wyłącznie pracownicy kuchni (kucharze, serwis sprzątający i zmywający).

 3. Przed wejściem na obszar kuchenny wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

 • umycia dokładnego rąk i zdezynfekowania,

 • noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos,

 • noszenia rękawiczek jednorazowych,

 • zachowania bezpiecznej odległości między pracownikami minimum 1,5 m,

 • zachowania sterylnego produkowania jedzenia zgodnie z zasadami HACCP,

 • zachowania czystości stanowiska pracy,

 • mycia sprzętu kuchennego odpowiednimi środkami ochronnymi dezynfekcyjnymi.

 1. Wszystkie dostawy do kuchni przez firmy zewnętrzne odbywają się tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu i z zachowaniem wszelkich zasad BHP, HACCP.

 2. Dostawcy produktów spożywczych wpuszczani są na teren hotelu pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ust, nosa i rąk i zgodnie z procedurami związanymi z systemem HACCP.

 

BEZPIECZEŃSTWO W SALI FITNESS I SAUNIE

 1. Obowiązek zachowania odległość 1,5 m od najbliższej ćwiczącej osoby

 2. W sali fitness jednocześnie mogą przebywać 2 osoby

 3. W saunie jednocześnie może przebywać 1 osoba

 4. Wszystkie urządzenia są dezynfekowane regularnie

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYDARZEŃ, ORGANIZOWANYCH W HOTEL MAZURKAS PRZEZ ORGANIZATORA - MCC MZAURKAS HOTEL & CONFERENCE CENTRE SP.Z.O.O.

1. Wszyscy uczestnicy imprez zobowiązani się do przestrzegania Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre oraz przestrzegania:

Procedury uczestnictwa w Imprezach:

 • Wstęp na imprezy – wejście główne do Hotelu, oczekiwanie na wejście w oznaczonym przez Organizatora miejscu z zachowaniem 1,5 m dystansu,

 • Warunek uczestnictwa w imprezie - wypełnienie przez  uczestnika wydarzenia  oświadczenia w zwiazku ze stanem epidemii COVID-19,

 • Wypełnienie i udostępnienie organizatorom ww. oświadczenia wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 nie jest obligatoryjne, ale zgodnie z wewnętrznym regulaminem imprez organizowanych w Hotelu Mazurkas, jest warunkiem udziału w imprezie

 • Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren imprezy,

 • Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta na terenie całego hotelu.

2. Wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia, że Gość przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Każdy Gość oświadcza, że został poinformowan, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177, NIP: 118-202-55-54, REGON: 142346352
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

3. Zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:

 1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:

 1. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;

 2. udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni.

Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:

 • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

 • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,

 1. Sprawy związane z działaniem gastronomii regulowane są poprzez aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 2. Na terenie wydarzenia organizator zapewnia środki do dezynfekcji  wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metr

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel jako organizator imprez postępuje zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce ustalonymi przez Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny Inspektor Sanitarny aktualizowanymi na stronie tutaj

 

Powrót do listy

Newsletter

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. zarejestrowana w Ożarowie Mazowieckim 05-850 przy ul. Poznańska 177 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zarejestrowaniem i obsługą hotelarsko-konferencyjno-bankietową oraz marketingiem usług własnych drogą elektroniczną (jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgode). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich ew. poprawienia. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w powyższych celach lub chciałby Pan/Pani aby Pana/Pani dane zostały usunięte, prosimy o przesłanie informacji o sprzeciwie na adres: marketing@mazurkashotel.pl.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij