MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Ożarów Mazowiecki
Powrót do listy

BEZPIECZEŃSTWO W MCC MAZURKAS HOTEL & CONFERENCE CENTRE

BEZPIECZEŃSTWO W MCC MAZURKAS HOTEL & CONFERENCE CENTRE

Drodzy Goście,

W ślad za rozporządzeniami Rady Ministrów precyzującymi funkcjonowanie hoteli, restauracji, przestrzeni cateringowych i konferencyjnych, zaktualizowaliśmy wewnętrzne wytyczne i zwiększyliśmy jeszcze bardziej wszelkie środki ostrożności i normy bezpieczeństwa, by móc BEZPIECZNIE pracować i gościć Państwa w naszym hotelu I  restauracjI George Sand oraz organizować wydarzenia i świadczyć usługi cateringowe.

Uwaga! Zapoznaj się z na bierząco aktualizowanymimi zasadami bezpieczeństwa na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W HOTELU

 1. Na teren hotelu mają wstęp jedynie Goście hotelowi, pracownicy i dostawcy.
 2. W hotelu jest przygotowane oddzielne wejście dla pracowników oraz dostawców.
 3. Edukujemy pracowników na temat zasad zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z ryzykiem związanym z COVID-19.
 4. Wszelkie czynności kontrolne oraz zabiegi mycia i dezynfekcji potwierdzane są zapisami w formularzach oraz stale weryfikowane przez managerów naszej firmy.
 5. Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (1,5 m) we wszystkich pomieszczeniach hotelowych i gastronomicznych.
 6. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem, oraz dezynfekuje zgodnie z instrukcją sanitarną, czynność powtarzana jest wielokrotnie w ciągu dnia.
 7. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych każdy pracownik wyposażony zostaje w maseczkę oraz rękawiczki ochronne, które zobowiązany jest nosić na swoim stanowisku pracy.
 8. Wprowadziliśmy system zmianowy, zespołowy oraz zmniejszyliśmy liczbę pracowników  przebywających w tym samym czasie we wspólnych powierzchniach hotelowych.
 9. Wszyscy pracownicy hotelu zostali przeszkoleniu pod względem procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia wirusem COVID-19.
 10. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych są ogólnodostępne dla wszystkich osób przebywających w hotelu.
 11. Na bieżące dezynfekujemy ogólnodostępne powierzchnie hotelowe: toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputery, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 12. Informujemy wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19.

BEZPIECZEŃSTWO W RECEPCJI

 1. Wszystkich Gości, jak zawsze witamy z uśmiechem:) jedyny dystans, jaki stosujemy do Naszych Klientów, to dystans w zachowaniu bezpiecznej odległości 1.5 m.
 2. Przy wejściu do hotelu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk dla wszystkich Gości.
 3. W recepcji hotelowej, przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jeden Gość.
 4. Recepcjonista obsługuje Gości w maseczce ochronnej i jednorazowych rękawiczkach.
 5. W procesie rejestracji Gościa bierze udział tylko jedna osoba z obsługi hotelowej.
 6. Czas obsługi Gościa w recepcji ograniczony jest do minimum.
 7. Preferowana forma płatności za usługi to forma bezgotówkowa.
 8. Wszyscy Goście poddawani są mierzeniu temperatury bezdotykowym termometrem.
 9. Wszystkie powierzchnie recepcyjne są dezynfekowanie po zakończeniu procesu obsługi każdego Gościa, włącznie z dezynfekcją urządzeń do płatności bezgotówkowych.
 10. Wszystkie karty hotelowe dezynfekujemy każdorazowo.

BEZPIECZEŃSTWO NA WSPÓLNYCH POWIERZCHNIACH HOTELOWYCH

 1. Regularnie i wielokrotnie powtarzana w ciągu doby dezynfekcja wszystkich powierzchni hotelowych, restauracyjnych, kuchennych  i w częściach wspólnych (windy, klamki, drzwi poręcze, blaty, stoły oparcia krzeseł).
 2. Wszystkie łazienki hotelowe wyposażone są w środki myjące, środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 3. Przestrzenie hotelowe są czyszczone przez personel wyposażony w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne, które są regularnie wymieniane.
 4. Ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych.
 5. W hotelu znajduje się regulamin hotelowy, zawierający wszystkie procedury  bezpieczeństwa związane COVID-19.
 6. Personel hotelowy jest przeszkolony i zna wszystkie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Gości  wirusem COVID-19.

 

BEZPIECZEŃSTWO W POKOJACH HOTELOWYCH

 1. Gości hotelowych meldujemy w niesąsiadujących ze sobą pokoi hotelowych.
 2. Personel Housekeeping został szczegółowo przeszkolony w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa sanitarnego w hotelu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątania i dezynfekcji pokoi hotelowych.
 3. Każdy pokój hotelowy poddawany jest kwarantannie, tzn. jest sprzątany, wietrzony oraz dezynfekowany alkoholowym środkiem odkażającym  24 h po zakończeniu pobytu przez Gościa.
 4. Dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie w pokoju hotelowym, łazienka, blaty, klamki, włączniki i sterowniki urządzeń, dedykowanymi do tego środkami.
 5. Pracownicy działu Housekeepingu wyposażeni są w odpowiednie, atestowane środki ochrony osobistej, noszę osłonę ust i nosa oraz używają rękawiczek lub po wykonanej usłudze każdorazowo dezynfekują ręce.
 6. Przestrzegamy restrykcyjnie procedur sprzątania i wymiany pościeli w pokojach hotelowych: po zdjęciu brudnej pościeli, sprzątnięciu łazienki i dezynfekcji pokoju, pracownik zmienia rękawiczki aby nałożyć nową pościel i przygotować ręczniki.
 7. Prowadzimy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, a w razie potrzeby przeprowadzamy ozonowanie pokoi.
 8. Powierzchnie wspólne tzn. blaty w toaletach, klamki, blat recepcyjny są dezynfekowane w odstępach 2 godzinnych.
 9. Zachowujemy bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (min. 1,5 m).
 10. Stosujemy się również do ogólnych zaleceń i procedur obowiązujących w hotelu w tym obowiązkowe mierzenie temperatury przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG: ROOM SERVICE I CATERING ZEWNĘTRZNY

 1. Kelner świadczy usługę Room Service w masce oraz zgodnie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Rekomendujemy płatności on line lub przy użyciu karty kredytowej.
 3.  Dowóz przy zastosowaniu środków ostrożności tj. w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych oraz przekazywanie produktów z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 4.  Regularne stosowanie środków do dezynfekcji w pojazdach użytkowych przeznaczonych do  przewożenia potraw.
 5. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy tak jak my dbają o zachowanie reżimów sanitarnych.
 6. Dbamy o standardy dostaw i stale przypominamy naszym dystrybutorom i dostawcom o obowiązujących ich zasadach dotyczących właściwego i bezpiecznego przechowywania produktów.

 

REALIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH W RESTAURACJI

 1. Każdy z pracowników  przed rozpoczęciem pracy dokonuje pomiaru temperatury ciała i  wpisuje do odpowiedniego formularza do wglądu.
 2. Monitorowanie temperatury ciała w odstępach 4 godzinnych.
 3. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem.
 4. Przed wejściem do Restauracji dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a goście proszeni są o dezynfekcję rąk.
 5. Przy wykonywaniu obowiązków służbowych każdy pracownik nosi osłonę nosa i ust tam gdzie jest to możliwe i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 6. Zachowana jest bezpieczna odległość od rozmówcy ( 2 metry ).
 7. Podzielone zmiany, praca w zespołach celem zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów ( wprowadzenie różnych godzin przerw).
 8. Regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z wywieszoną instrukcją przy umywalce.
 9. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, dezynfekowanie powierzchni, z którymi bezpośredni kontakt mają Goście (klamki drzwi poręcze, blaty, oparcia krzeseł).
 10. Serwis posiłków  do pokoi realizowany jest  przy zachowaniu bezpiecznych odległości celem  zminimalizowania kontaktów międzyludzkich.
 11.  Serwis posiłków przez kelnerów do stołu w restauracji odbywa się przy zachowaniu odstępów (2 metry między blatami stolików).
 12. Przynoszenie zamówień na tacach (dostarczenie do stolika nie dotyczy food court albo przypadków, kiedy restauracja sama nie udostępnia stolików), mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 13. Każdorazowa dezynfekcja stolików po zakończeniu obsługi Gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostaje oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 14. Przestrzeganie zasady: przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między Gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie Gości po obu stronach stołu.
 15. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) mogą funkcjonować jedynie z oddelegowaną osobą do obsługi tych miejsc.
 16. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce.
 17. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji restauracji, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.
 18. Instruowanie w sprawie postępowania  na wypadek   podejrzenia u osób trzecich zakażenia koronawirusem.

CATERING (WESELA, PRZYJĘCIA I INNE IMPREZY )

 1. Każdy z pracowników, przed rozpoczęciem pracy oraz w odstępach 4 godzinnych, dokonuje pomiaru temperatury ciała i  wpisuje do odpowiedniego formularza do wglądu.
 2. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem oraz dezynfekuje środkami do dezynfekcji, czynność jest powtarzana wielokrotnie w ciągu czasu pracy.
 3. Personel pracuje w systemie zmianowym, stosujemy system pracy w zespołach celem zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów (wprowadzenie różnych godzin przerw).
 4. Podczas wykonywania obowiązków służbowych każdy pracownik ma obowiązek nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z Gośćmi.
 5. Przed wejściem na przyjęcie dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a Goście proszeni są o dezynfekcję rąk 
 6. Serwis posiłków przez kelnerów do stołu odbywa się przy zachowaniu odstępów (1,5 m między blatami stolików).
 7. Przynoszenie zamówień na tacach (dostarczenie do stolika nie dotyczy food court albo przypadków, kiedy restauracja nie udostępnia sama stolików), mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 8. Przestrzeganie zasady: przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między Gośćmi, proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie Gości po obu stronach stołu tak, aby Goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 9. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) mogą funkcjonować jedynie z oddelegowaną osobą do obsługi tych miejsc.
 10. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce.
 11. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji pomieszczeń, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.
 12. Po każdym przyjęciu odbywa się rutynowe sprzątnięcie sali (tekstylia prane są w temp . min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym) Wykonuje się dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
 13. Wydawanie posiłków z opcją odbioru własnego (specjalnie zorganizowana przestrzeń) lub dowozu się w jednorazowych, sterylnych opakowaniach. Wydawanie zamówień na ladzie, bezkontaktowe wydawanie zamówień, minimalizowanie kontaktu przy dostawie z rekomendacją płatności on line lub przy użyciu  karty kredytowej.
 14. Dowóz przy zastosowaniu środków ostrożności tj. maseczek oraz rękawiczek ochronnych oraz przekazywanie produktów z zastosowaniem bezpiecznej odległości.
 15. Regularne stosowanie  środków do dezynfekcji w pojazdach użytkowych przeznaczonych do  przewożenia potraw.
 16. Regularnie kilka razy w ciągu dnia dezynfekowane powierzchnie z którymi stykają się goście (klamki drzwi poręcze, blaty, oparcia krzeseł).
 17. Instruowanie w sprawie postępowania  na wypadek podejrzenia  u osób trzecich zakażenia koronawirusem.

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

 1. Wszystkie posiłki przygotowujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny określonymi w przepisach prawa przez SANEPID i zasadami HACCP.
 2. Na teren kuchni mają wstęp tylko i wyłącznie pracownicy kuchni (kucharze, serwis sprzątający i zmywający).
 3. Przed wejściem na obszar kuchenny wszyscy pracownicy zobowiązani są do:
 • pomiaru  temperatury ciała i wpisania pomiaru przez kierownika zmiany do odpowiedniego formularza,
 • umycia dokładnego rąk i zdezynfekowania,
 • noszenia masek ochronnych zakrywających usta i nos,
 • noszenia rękawiczek jednorazowych,
 • zachowania bezpiecznej odległości między pracownikami minimum 2 metry,
 • zachowania sterylnego produkowania jedzenia zgodnie z zasadami HACCP,
 • zachowania czystości stanowiska pracy,
 • mycia sprzętu kuchennego odpowiednimi środkami ochronnymi dezynfekcyjnymi.
 1. Wszystkie dostawy do kuchni przez firmy zewnętrzne odbywają się tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu i z zachowaniem wszelkich zasad BHP, HACCP.
 2. Dostawcy produktów spożywczych wpuszczani są na teren hotelu pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ust, nosa i rąk i zgodnie z procedurami związanymi z systemem HACCP.

BEZPIECZEŃSTWO W SALI FITNESS I SAUNIE

 1. Noszenie maseczek obowiązuje tylko personel Hotelu – dla bezpieczeństwa naszych Gości
 2. Zachowajmy 1,5-metrową odległość od najbliższej  ćwiczącej osoby
 3. W sali fitness jednocześnie mogą przebywać 2 osoby
 4. W saunie jednocześnie może przebywać 1 osoba
 5. Wszystkie urządzenia są dezynfekowane regularnie

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYDARZEŃ, ORGANIZOWANYCH W HOTEL MAZURKAS PRZEZ ORGANIZATORA - MCC MZAURKAS HOTEL & CONFERENCE CENTRE SP.Z.O.O.

1. Wszyscy uczestnicy imprez zobowiązani się do przestrzegania Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre oraz przestrzegania:

Procedury uczestnictwa w Imprezach:

 • Wstęp na imprezy – wejście główne do Hotelu, oczekiwanie na wejście w oznaczonym przez Organizatora miejscu z zachowaniem 1,5 m dystansu,
 • Warunek uczestnictwa w imprezie - wypełnienie przez  uczestnika wydarzenia  oświadczenia w zwiazku ze stanem epidemii COVID-19,
 • Wypełnienie i udostępnienie organizatorom ww. oświadczenia wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 nie jest obligatoryjne, ale zgodnie z wewnętrznym regulaminem imprez organizowanym w Hotelu Mazurkas, jest warunkiem udziału w imprezie
 • Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren imprezy,
 • Obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta na terenie całego hotelu.

2. Wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest MCC Mazurkas Hotel & Conference Centre Radia z siedzibą w Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177, NIP: 118-202-55-54, REGON: 142346352
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

 

3. Zasady organizacji widowni w przestrzeniach zamkniętych:

 1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:
 1. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
 2. udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni.

Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy:

 • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby uczestniczącej w wydarzeniu z  osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
 1. Sprawy związane z działaniem gastronomii regulowane są poprzez aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  1. Na terenie wydarzenia organizator zapewnia środkói do dezynfekcji  wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu co najmniej 1,5 metr

MCC MAzurkas conference centre & Hotel jako organizator imprez postępuje zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce ustalonymi przez Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Główny Inspektor Sanitarny aktualizowanymi na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 

Powrót do listy

Newsletter

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o. zarejestrowana w Ożarowie Mazowieckim 05-850 przy ul. Poznańska 177 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zarejestrowaniem i obsługą hotelarsko-konferencyjno-bankietową oraz marketingiem usług własnych drogą elektroniczną (jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgode). Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich ew. poprawienia. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w powyższych celach lub chciałby Pan/Pani aby Pana/Pani dane zostały usunięte, prosimy o przesłanie informacji o sprzeciwie na adres: marketing@mazurkashotel.pl.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij